هنر

هنر

امتیاز بدهید کانال تلگرام شعر کوتاه مینیمال به تلخی رفته اند قندهایی که با خنده ات در دلم آب می شد … … هادی رضایی …

Join تعداد اعضای کانال : 2.500 نفر newadmin